Zadzwoń do nas aby dowiedzieć się więcej: +48 12 633 04 60

Kanada wycieczka to podróż w malow­ni­cze góry i lasy

Główne atrakcje

  • Banff, Jasper i inne naj­pięk­niej­sze parki naro­dowe Kanady
  • Spa­cery gór­skie z wodo­spa­dami, jezio­rami i lodow­cami w tle
  • Obser­wa­cje dzi­kich zwie­rząt
  • Cie­kawe duże mia­sta – Van­co­uver, Toronto, Mon­treal
  • Kana­dyj­ska strona wodo­spa­dów Nia­gara
  • Quebec – Europa w Kana­dzie