Zadzwoń do nas aby dowiedzieć się więcej: +48 12 633 04 60

Wyprawa do Ugandy – „Goryle we mgle, tury­ści w bło­cie”

Główne atrakcje

  • Obser­wa­cja goryli gór­skich w Ugan­dzie
  • Fascy­nu­jąca sce­ne­ria „Gór Księ­ży­co­wych”
  • Malow­ni­cze kaskady w Parku Naro­do­wym Mur­chi­son Falls
  • Safari i rejs w Parku Naro­do­wym Kró­lo­wej Elż­biety
  • Spo­tka­nie z Pig­me­jami w Semu­liki
  • Obser­wa­cja szym­pan­sów w Kibale
  • Spo­tka­nia z miej­scową lud­no­ścią
  • Rejs po jezio­rze Wik­to­rii i jezio­rze Buny­oni