Zadzwoń do nas aby dowiedzieć się więcej: +48 12 633 04 60

Tadżykistan wycieczka do górzystego kraju wyznawców Allaha

Główne atrakcje

  • Kanion Sied­miu Jezior — różne gór­skie wyso­ko­ści — różne kolory
  • Jezioro Iskan­dar­kul — naj­więk­sza atrak­cja tury­styczna kraju
  • Góry Fań­skie — kojące gór­skie kra­jo­brazy
  • Duszanbe — sto­lica i naj­więk­sze mia­sto Tadży­ki­stanu
  • His­sar — zre­kon­stru­owana XVI wieczna twier­dza
  • Gościn­ność ludzi i pro­sta smaczna tadżycka kuch­nia