Zadzwoń do nas aby dowiedzieć się więcej: +48 12 633 04 60

Pro­po­zy­cja dla praw­dzi­wych podróż­ni­ków – wycieczka Sudan

Główne atrakcje

  • Sta­ro­żytne pira­midy w pięk­nej sce­ne­rii
  • Chrze­ści­jań­skie pozo­sta­ło­ści w Nubii
  • Targi, wio­ski i mia­steczka poza szla­kami
  • Auten­tyczny taniec der­wi­szów
  • Piękni ludzie i cie­kawe ubiory
  • Char­tum i Omdur­man – bliź­nia­cze mia­sta