Zadzwoń do nas aby dowiedzieć się więcej: +48 12 633 04 60

Nepal: Wycieczki do Nepalu – sta­ro­żytne kró­le­stwa i mia­sta, klasz­tory i hima­laj­skie szczyty

Główne atrakcje

  • Dolina Kat­mandu – sta­ro­żytne mia­sta-pań­stwa i zachwy­ca­jąca archi­tek­tura
  • Hima­laje – naj­wyż­sze góry świata
  • Bud­dyj­skie świą­ty­nie i klasz­tory
  • Magiczne sta­ro­żytne kró­le­stwa
  • Bogac­two Parku Naro­do­wego Chi­twan
  • Dotar­cie do wspa­nia­łych: Eve­rest Base CampAnna­purna Base Camp
  • Nie­pow­ta­rzalna kul­tura tybe­tań­ska
  • Wyjąt­kowa gościn­ność ludzi jed­nego z naj­uboż­szych państw świata