Zadzwoń do nas aby dowiedzieć się więcej: +48 12 633 04 60

Mada­ga­skar waka­cje, wycieczki: czer­wona wyspa i cza­row­nicy

Główne atrakcje

  • Tsingy de Bema­raha – uni­kalny park naro­dowy wpi­sany na listę UNESCO
  • Aleja Baoba­bów – jedyna taka na świe­cie
  • Plaże i busz zachod­niego wybrzeża
  • Anta­na­na­rivo mia­sto kró­lów Merina
  • Lasy desz­czowe i lemury
  • kanał Pan­ga­la­nes i bujna przy­roda wschod­niego wybrzeża
  • Wul­kany i spek­ta­ku­larne kra­jo­brazy Reu­nionu
  • Zwie­dza­nie fascy­nu­ją­cej Majotty w archi­pe­lagu Komo­rów
  • Naj­więk­sza laguna Oce­anu Indyj­skiego