Zadzwoń do nas aby dowiedzieć się więcej: +48 12 633 04 60

Wycieczka do Kolum­bii – to połą­cze­nie barw, sma­ków, kra­jo­bra­zów i praw­dzi­wej rado­ści z życia

Główne atrakcje

  • Bogota – cie­kawa metro­po­lia
  • Zaska­ku­jąca twór­czość Fer­nando Botero
  • Magia Parku Naro­do­wego Tay­rona
  • Medel­lin – mia­sto Pablo Esco­bara
  • Pro­mienna, barwna i piękna Car­ta­gena
  • Feeria zapa­chów i gorą­cych laty­no­skich ryt­mów