Zadzwoń do nas aby dowiedzieć się więcej: +48 12 633 04 60

Bra­zy­lia waka­cje, czyli wyprawa w ryt­mie samby

Główne atrakcje

  • Kar­na­wał w Rio – naj­więk­szy na świe­cie
  • Olbrzy­mie i wspa­niałe Wodo­spady Igu­azú
  • Osza­ła­mia­jąco piękne Rio de Jane­iro
  • Salva­dor – barwne i cie­kawe mia­sto z listy UNESCO
  • Rejs Ama­zonką i praw­dziwa dżun­gla
  • Ouro Preto – baro­kowa archi­tek­tura ukryta w górach
  • Mor­re­tes – kolo­nialne mia­steczko, do któ­rego pro­wa­dzi prze­piękna trasa kole­jowa